Sportovní hry seniorů Zlínského kraje

9. června 2022 se uskutečnil už pátý ročník sportovních her seniorů Zlínského kraje.  Organizátorem byla Krajská rada seniorů Zlínského kraje za finanční podpory Magistrátu města Zlína a Zlínského kraje. Záštitu převzal a hry osobně zahájil primátor statutárního města Zlína Jiří Korec.

Hry se konaly ve sportovním areálu Základní školy Kvítková. Předpověď počasí přinutila účastníky a organizátory připravovat se i na mokrou variantu her, ale nakonec mohl celý program proběhnout dle plánu na venkovních sportovištích. Soutěžilo 10 seniorských klubů na deseti stanovištích v disciplínách, které v podstatě odpovídaly programu připravovaných sportovních her seniorů ČR. Soutěžící družstva měla mít stejné zastoupení mužů a žen. Většinou však byly ženy v  převaze, což dokumentuje jejich činorodější přístup k  organizování seniorských aktivit. Příznivě byly soutěžícími přijaty nové disciplíny, zejména frisbee (hod létajícím talířem) a lukostřelba, o které rozšíří sportovní programy ve svých klubech.

Vítězem se stalo družstvo Klubu seniorů Ratiboř, které bude reprezentovat Zlínský kraj na celostátních sportovních hrách seniorů v červenci v  Mostě. Medaile a pamětní listy předala účastníkům náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová. Oceněni byli také nejstarší aktivní účastníci her.

Předseda Krajské rady seniorů Libor Pilka sportovní hry ukončil s poděkováním za účast, přáním zdraví a setkání na příštích sportovních hrách.   Poděkování zaslouží i tradiční spoluorganizátor her Střední zdravotnická škola ve Zlíně. K úspěšnému průběhu her i tentokrát přispělo její vedení a učitelé i žákyně, které zajišťovaly průběh soutěží včetně rozhodčích.

Vladimír Smolka