I v Humpolci se senioři setkávají

Od měsíce března v tomto roce se začali opět scházet senioři z Humpolce a okolí. Setkávají se jednou za měsíc na pravidelných odpoledních čajích při harmonikách, též na dopoledním promítání filmů za snížené vstupné, které pro ně promítá kino v Humpolci. Vyslechli si přednášku o bylinkách, zavítala mezi ně i Moudrá sovička‘, kde se naučili ovládat chytrý telefon. Navštívili Janáčkovo divadlo v Brně kde shlédli operu Příběhy lišky Bystroušky. Vydali se na výlet do Prahy do Národního a Muchova muzea, navštívili Národní hřebčín a zámek v Kladrubech nad Labem i Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Zúčastnili se akce Vysočina v pohybu. Poslední májový den si zasportovali za slunečného odpoledne na atletickém stadionu TJ Jiskra, kde pro seniory bylo připraveno 12 stanovišť s různými disciplínami, se kterými pomáhali studenti zdejšího gymnázia. Bylo to propojení mezi mladou a starší generací. Na týdenní pobyt do Sezimova Ústí odjeli senioři dne 1.června, aby načerpali nové síly.

Takže i v Humpolci se stále pro seniory v prvním pololetí něco dělo, měli možnost se opět setkávat.

Jana Reichertová.