Běh míru Kladno Lidice 2022

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZVE NA JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK AKCE BĚH MÍRU KLADNO-LIDICE.

Jedná se o společensko-sportovní akci, které se dobrovolně účastní děti, handicapované děti s doprovodem, dospělé osoby, senioři s holemi (nebo bez holí), koloběžkáři i rodiče s kočárky.

V cíli je zajištěn doprovodný program, kterého se účastní významné osobnosti města či kraje, umělci, sportovci.

Akce se koná pod záštitou děkana fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT 18. června 2022.