Vydařený Den zdraví pro seniory

7. dubna uspořádala Rada seniorů Pardubického kraje další velmi úspěšnou akci pro své členy a příznivce. Tentokrát jsme se zaměřili na posílení vědomí seniorů o prospěchu péče o vlastní zdraví a k tomu jsme využili spolupráce s hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým Ph. D. a s Nemocnicí Pardubického kraje, kterou na akci reprezentoval člen představenstva tohoto holdingu, primář MUDr. Vladimír Ninger Ph.D. Mnoho odborných informací poskytli zájemcům zástupci zdravotních pojišťoven. Své preventivní programy a další široké spektrum podpory zdravotní péče seniorů představily VZP a VoZP. Velkou zásluhu na zdaru akce mělo Obchodní centrum Atrium Palác Pardubice. Poskytlo prostory pro 250 pozvaných seniorů a nejméně dalších cca 70 příchozích, a také významnou materiální podporu.

Rada připravila bohatý kulturní program. Vystoupila Pardubická komorní filharmonie, zpěváci Josef Sochor a Zuzana Grohová, dětské umělecké soubory Žesťová harmonie Pardubice a HPM Dance studio. A také přišel kouzelník. Celou více než tříhodinovou show moderoval velice profesionálně Petr Jančařík.

Měli jsme ještě jednu nám milou návštěvu – předsedkyni Rady seniorů České republiky Ing. Lenku Desatovou.

Všem účastníkům se akce líbila a odcházeli rozhodně spokojení. Přispěli jsme tak kulturním zážitkem k posílení psychického zdraví naší generace.

Vladimír Berounský