Prvenství v Olomouckém kraji

Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje boduje a připisuje si prvenství. Na 4. sjezdu RS ČR 7. května 2021 byly schváleny úpravy stanov.  Předsedkyně olomoucké krajské Rady seniorů přišla s návrhem doplnit §17, který se týká zřizování městských a obecních Rad seniorů, konkrétně v čl.1., o Rady sdružení obcí. O co přesně jde? Městské a obecní Rady sdružují seniorské spolky, případně individuální registrovaná členství, kdežto nový navržený model Rada sdružení obcí – mikroregionů nabízí nové možnosti zastupovat jednotlivé obce ve sdružení a stát se členem KRS, aniž by museli senioři být organizovaní ve spolcích. Krajské Radě seniorů Olomouckého kraje se podařilo teorii převést do praxe. Rada mikroregionu Moštěnka schválila 14.10.2021 vznik Rady seniorů mikroregionu a 22. března 2022 na ustavující schůzi v Bochoři bylo zvolené devítičlenné předsednictvo nové a historicky první v ČR, Rady seniorů mikroregionu Moštěnka. Mikroregion Moštěnka sdružuje 22 obcí a cca 2000 seniorů. Předsedkyní se stala paní Květuše Bouchalová z obce Čechy a místopředsedkyní paní Libuše Kroutilová z Dřevohostic. Velké poděkování patří paní Markétě Kropáčkové, manažerce mikroregionu Moštěnka a Tomášovi Weberovi, kteří stáli u zrodu myšlenky a pomohli s realizací.  Krajská rada seniorů Olomouckého kraje tak rozšířila svoji základnu o 2000 seniorů a otevřeli jsme další možnosti nové spolupráce cílené na aktivizaci seniorské populace v našem kraji. Nutno dodat, že v tuto chvíli nově vzniklá Rada seniorů mikroregionu Moštěnka čeká na oficiální zapsání pobočného spolku u rejstříkového soudu a získání svého statusu. Gratulujeme. Velmi se těšíme na naši spolupráci. Stali jste se prvními a příkladnými, už nyní jednáme s dalšími mikroregiony.

Předsedkyně KRS Olomouckého kraje

Milena Hesová