10 let od otevření prostor pro seniorské kluby v Kroměřži

Nejtěžší bývá napsat úplně první a úplně poslední větu. Nicméně – mně se v tuto chvíli začíná velmi snadno, neboť stále ještě jsou k určité aktivní seniorské aktivitě vytvářeny podmínky, byť v omezené aktivitě.

Přiznám se, že bylo období, kdy jsem o možnostech nabízejících aktivity seniorům věděla jen velmi málo, a to ještě jen z útržkového doslechu. Město Kroměříž si však v dané době a v plné vážnosti uvědomilo nutnost věnovat se narůstající skupině aktivních seniorů systematičtěji. Vytvořilo proto v onom časovém úseku k jejich realizaci důstojné podmínky v bývalých prostorách PDA na Hanáckém náměstí.

21. březen 2012 se stal tedy nejen astronomicky prvním jarním dnem, ale otevřel s tímto datem nevšední a zajímavé možnosti všem těm, kterým se ještě nechtělo složit ruce do klína a žít pouze v očekávání okamžiků příštích. Ano – letos je tomu 10 let, co se senioři z celého města a jeho okolí začali potkávat pod jednou střechou. Celkem osm spolků stále nabízí pravidelná setkávání v možnostech, které časoprostor, zdraví i zájmy ve vyčleněných prostorách umožňují. V rámci plánovaných programů se organizují besedy, přednášky, vycházky, setkávání se známými osobnostmi z kulturního života, přátelská besedování a povídání. Výčet všech činností by mohl být dlouhý, neboť s nápady, návrhy a s doporučeními začínají mnohdy přicházet senioři sami. Bylo období, kdy Klubem týdně prošlo 500 – 600 registrovaných členů. Je pravdou, že nejen Covid, ale i stísněné prostory, které byly zabrány v nedávném obdobípro kancelářské potřeby Technických služeb značnou část aktivity omezily.

Pravidelná klubová setkávání seniorů se přesto konají minimálně 1x týdně.

Veškeré informace o akcích, službách a nabídkách jsou zájemcům o členství v Klubu k dispozici každou středu a čtvrtek od 9.00 hod. – 12.00 hod. v kanceláři Koordinačního centra uvedeného centra. Za doprovodu vedoucí Klubu, či vedoucích jednotlivých spolků je možné nechat se provést stávajícími omezenými prostorami a nechat si v hlavě dozrát své rozhodnutí o případném zapojení do aktivního seniorského života. Těšíme se na vás!

 

Zdena Dočkalová

Klub seniorů