CHODÍME PRO MOZEK – Moravskoslezský kraj

Krajská Rada seniorů Moravskoslezského kraje se připojila k výzvě lenské organizace Právě Teď a vyhlásila soutěž pro seniory kraje “Chodíme pro mozek a radost”. Cílem bylo připomenout si, v jaké kondici je náš mozek, která výrazně souvisí s fyzickou kondicí a zdravotním stavem. Je zcela zřejmé, že pohyb je pro správné fungování mozku nezbytný!

Do soutěže se v rámci Moravskoslezského kraje přihlásilo, vzhledem ke krátké časové možnosti, soutěž byla vyhlášena 11.3.2022, jen 8 seniorských organizací a klubů a paní Dana Tvrdá. Všichni účastníci zaslali fotografickou dokumentaci, která zaznamenala pohybové aktivity všech zúčastněných (různá cvičení, bazén a především výlety, výšlapy atd.). Účastníci soutěže dokázali, že pohyb je opravdu předpokladem pevného zdraví, duševní pohody  a podporuje dobré fungování mozku.

Všechny fotografie budou zveřejněny na našich webových stránkách a ve čtvrtletníku SeniorTip. Komise krajské rady rozhodla udělit všem zúčastněným klubům a organizacím čestné uznání za podporu vyhlášené akce a věcný dar paní Tvrdé za sérii fotografií, ze kterých je zřejmé, že se sama zúčastnila v průběhu pěti dní na podporu  vyhlášené akce “Chodíme pro mozek” pohybových aktivit a ušla celkem 50 km. Zvláštní cenu komise udělila Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých z Havířova-Orlové