Setkání se seniory ve Zlatých Horách

Předsedkyně krajské Rady seniorů Olomouckého kraje přijala pozvání do vzdálenějšího regionu květnatých luk, zelených pastvin, drsné ale zároveň romantické, krásné přírody nejvyššího pohoří Moravy a zúčastnila se o víkendu 12.2. výroční schůze Svazu tělesně postižených MO ve Zlatých Horách. Prezentovala aktivity, činnost a  schválený program aktivit KRS pro rok 2022 ale i možnosti spolupráce pro léta příští. Cílem bylo rozšíření základny krajské Rady seniorů Olomouckého kraje o 160 členů, což se podařilo.  Je velmi obdivuhodné, kolik aktivit senioři zvládají i přes těžké časy covidové, zvláště, děje-li se tak na základě dobrovolnosti a bez nároku na honorář, za co jim patří velké poděkování široké veřejnosti. Přičemž bezpochyby je důležitá podpora a vstřícnost zastupitelstva a zde to funguje přímo ukázkově. Závěrečná zpráva STP za rok 2021 přednesená paní předsedkyní paní Marii Veseckou byla důkazem a shrnutím toho, jak moc je důležitý sociální kontakt a aktivizace seniorské populace pro kvalitní život v seniorském věku. Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje se těší na nové členy a spolupráci pro blaho nás seniorů.

Milena Hesová

Předsedkyně KRS Olomouckého kraje