Klub seniorů Plzeň – Křimice má nové vedení

Dne 20.1.2022 se sešli  členky a členové klubu seniorů Křimice při respektování epidemické situace v úctyhodném počtu, aby zhodnotili svoji činnost, nastínili další činnost a zvolili nové vedení klubu. Schůze se účastnil jako snad vždy také starosta Křimic pan Vít Mojžíš.

Současná, stále ještě trvající a ve vlnách působící epidemická situace v posledních téměř dvou letech má podstatný vliv na společenský život obecně a zcela jistě i na aktivitu seniorských organizací. Přesto výčet klubových akcí i dalších akcí připomenut předsedkyní klubu paní Eliškou Hladíkovou, kterých se členové klubu seniorů v uplynulém období účastnili, byl impozantní. Zajímavá byla i výstavka šikovných rukou, zejména členek klubu.

Klub seniorů Křimice patří bezesporu mezi nejaktivnější členské organizace Rady seniorů Plzeňského kraje a jeho výhodou je kromě aktivit členek a členů klubu také trvalá podpora ze strany vedení obce a senioři naopak pomáhají obci.

Kromě zprávy o činnosti i o hospodaření byla klíčovým bodem volba nového výboru a revizní komise – dlouholetá a velmi úspěšná předsedkyně klubu paní Eliška Hladíková se rozhodla nekandidovat. Paní Elišce Hladíkové poděkovali členové klubu i starosta obce za dlouholetou aktivitu při vedení klubu.

Ve volbách byl zvolen pětičlenný výbor a revizní komise – předsedkyní klubu byla zvolena paní Anna Hauerová, které přejeme hodně radosti a úspěchů při vedení klubu.