Jednání s ministrem práce a sociálních věcí

Jednání s ministrem práce a sociálních věcí

Nový ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka se setkal s předsedkyní a místopředsedkyní RS ČR Lenkou Desatovou a Milenou Hesovou. Společně domlouvali možnosti a formy vzájemné spolupráce. Rada seniorů je připomínkovým místem MPSV a provozuje také vlastní akreditované poradny, agenda MPSV se z velké části dotýká i seniorů, a proto je tento resort proto Radu seniorů jedním z nejdůležitějších.

Zástupkyně RS ČR informovaly ministra o stávajících i připravovaných aktivitách Rady seniorů, a také o stanovisku k dosavadním kokům vlády, ministr Jurečka zase vysvětlil, co se chystá aktuálně v jeho resortu. Hovořilo se i o českém předsednictví EU a v této souvislosti i agendě spojené se seniory. Ministr projevil také přání zúčastnit se zasedání předsednictva Rady seniorů a osobně se tak seznámit s celým vedením. Obě strany budou v tomto směru hledat co možná nejbližší volný termín.

Po hodině první oficiální schůzka vedení RS ČR a ministra práce a sociálních věcí skončila.