Čestná uznání pro jubilantky a jubilanta Rady seniorů Plzeňského kraje

Na zasedání Rady seniorů Plzeňského kraje (RS PK) dne 15.11.2021 ocenil předseda této organizace p. Miloslav Hora členky a člena uvedené organizace čestným uznáním za dlouholetou aktivní činnost v seniorském hnutí při příležitosti jejich životního jubilea. Čestná uznání s poděkováním za práci ve prospěch seniorského hnutí z ruky předsedy obdrželi pí Hornofová Zdenka, pí Kalašová Anděla, pí Vaníková Dana a p. Čermák Jiří. U posledního jubilanta můžeme prozradit, že oslavil 90. narozeniny a je stále aktivním členem seniorské organizace a je také vhodné připomenout, že je zakládajícím členem RS PK. Není bez zajímavosti zmínit, že pracoval v podniku ŠKODA Plzeň v závodě Elektrické lokomotivy v oblasti technické, později obchodní a následně jako delegát Škodaexportu v zahraničí.