Vyhodnocení kampaně KRS MSK 2021

V roce 2021 vyhlásila Krajská Rada seniorů Moravskoslezského kraje kampaň  Hledáme nejaktivnější seniorské organizace v boji proti covidové pandemii    za období březen 2020 až srpen 2021.

K vyhlášení výsledků došlo v rámci programu Setkání seniorů MSK a oslav Mezinárodního dne seniorů v Českém Těšíně. Mezi oceněnými byly organizace Senior klub Bohumín, Aktivní senioři Bruntál, organizace Sousedé 55 Píšť, organizace OROS Ostrava – klub Jiřičky, KKC MSK spolku Seniors, Krajské sdružení hasičů MSK a Integrovaný záchranný systém MSK.

Všechny organizace zapojily do protiepidemiologické činnosti desítky svých členů, kteří pracovali stovky hodin ve svém volném času a vytvářeli hodnoty vyjádřené počtem ušitých roušek, obstaráváním nákupů pro potřebné, zabezpečením rozvozu stravy a jiných potřebných věcí včetně dárcovství krve   a plazmy.

Všechny vyhodnocené organizace obdržely od KRS MSK krásné plakety           a všem, samozřejmě i těm, které se do kampaně nepřihlásily, a přesto udělaly kus dobré práce pro potřebné v boji s pandemií, patří především naše velké poděkování.

 

předseda KRS MSK  Pavel Gluc