Přátelství seniorů ve sportu a zábavě

Částečné otevření covidové klece přivítali senioři rozjetím aktivit, které již nesnesly odkladu. Krajská rada Moravskoslezského kraje spolku Senioři České republiky naplánovala na období konce léta a začátku podzimu tři tradiční akce. Začali jsme v sobotu osmnáctého září v Jablunkově. Po tříletém odkladu se uskutečnilo 11. Setkání na hranici. Ve venkovním amfiteátru se sjelo přes tři sta seniorů z Polska Bialska- Bialé, z Žilinského kraje a našeho, Moravskoslezského. Naše pěvecké, hudební i taneční soubory báječně prezentovaly kulturu všech tří spřátelených krajů. Po skončení naplánovaného programu vyvrcholila neformální zábava zpěvem a tancem, do které se zapojila i návštěva ministra kultury Lubomíra Zaorálka a jeho náměstka Jiřího Vzientka. Když na závěr vysvitlo na dosud zachmuřeném nebi slunce, zavládla všeobecná spokojenost. Loučili jsme se s příslibem příštího setkání     u přátel na Slovensku.

Za pouhé tři dny se senioři našich tří moravskoslezských organizací sešli v Pustkovci u Poruby na 3. Krajských sportovních hrách. Proběhly za slunečného počasí za účasti čtrnácti čtyřčlenných družstev. Osm disciplin je tradičně zaměřeno na soustředění, přesnost a jen přiměřenou námahu. V házení kroužků, střelbě míčkem na branku, šipkách, minigolfu a dalších disciplínách mnozí závodníci dosahují mistrovství. Naše dvě frýdecko místecká družstva se umístila v poli čtrnácti družstev na druhém a šestém místě.

Naše dvě družstva nás 2. září reprezentovala v Kopřivnici na krajských sportovních hrách, pořádaných krajskou Radou seniorů Moravskoslezského kraje. Ta sdružuje téměř všechny seniorské organizace v kraji. Je tedy charakteristické, že se na tomto klání prezentovalo 68 čtyřčlenných družstev z celého kraje. V této konkurenci se naše dvě družstva neztratila. Dvanácté a patnácté místo je toho dokladem.

Třetí významná krajská akce seniorů Moravy a Slezska proběhla v sobotu 2. října k mezinárodnímu Dni seniorů. Byl vyhlášen OSN ve stejném roce, ve kterém byl založen náš Svaz důchodců. V letošním roce se přípravy a organizace ujali senioři v Petřkovicích. V opraveném kulturním domě se nás sjelo na sto sedmdesát při kulturním programu připraveném dětmi místní základní školy a vlastními tanečními soubory. Mezi pozvanými hosty se opět objevil ministr kultury a poutavě hovořil o aktuelní politice a seniorech.

Velký zájem o větší i drobnější aktivity, pořádané jednotlivými organizacemi nebo v rámci kraje, svědčí o naléhavé potřebě setkávání seniorů. Oceňujeme zvýšený aktivní přístup. Snažíme se zdůrazňováním opatrnosti a zodpovědného přístupu, aby se možnosti dále rozšiřovaly.

Dalibor Kališ

Městská organizace Senioři ČR