Ocenění seniorů v Domažlicích

Vedení města Domažlice ocenilo v návaznosti  na Mezinárodní den seniorů dne 5.10.2021 širokospektrální práci seniorských organizací v působnosti  města. Slavnostní akt se odehrál v pozitivně působícím obřadním sále novorenezanční radnice města z roku 1893.

Starosta města JUDr Zdeněk Novák a místostarosta Stanislav Antoš Bc komentovali pozitivní působení seniorů ve městě a ocenili aktivitu seniorů v jednotlivých oblastech. Samozřejmě sem patří sociální oblast vč. zdravotnictví, kultura, sport atd. ale nelze zapomenout např. na hasiče.

Mezi oceněnými byli samozřejmě i členové Rady seniorů města Domažlice (RSmD). Uveďme alespoň dlouholetého předsedu RSmD  JUDr Josefa Fidranta, který ze zdravotních důvodů musí své aktivity omezit, či mimořádně aktivní paní Jaroslavu Kauckou a vynikajícího seniorského sportovce Bedřicha Řechku. Odstupujícímu předsedovi JUDr J. Fidrantovi předal také zástupce Rady seniorů Plzeňského kraje (RS PK) Čestné uznání této organizace za dlouholetou práci v seniorském hnutí.

Po skončení oficiální části bylo možné neoficiálně diskutovat s představiteli města a samozřejmě mezi účastníky setkání navzájem.