SENIOŘI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SPORTOVALI

Dne 2. září 2021 Krajská rada Moravskoslezského kraje zabezpečila provedení   7. krajských sportovních her seniorů v Kopřivnici. Her se zúčastnilo 66 čtyřčlenných družstev z 25 měst a obcí MSK a 2 družstva družebního Olomouckého kraje. Celkem  bylo v Kopřivnici 272 sportovců seniorů a hry řídilo 16 rozhodčích s 16 pomocníky. Soutěžilo se v 8 disciplínách (běh  raketou, hod míčkem na cíl, hod basketbalovým míčem na koš, upravený petanque, střelba na florbalovou zmenšenou branku, snack golf, hod šipkami      do terče a bollobal). Každá disciplína měla vhledem k počtu sportujících dvě       stanoviště a soutěžilo se podle předem připravených organizačních pokynů a pravidel, Celá soutěž byla vyhodnocována na základě dodaných výsledků      od rozhodčích výpočetním střediskem. Vzhledem k tomu, že příprava sportovišť a poučení rozhodčích proběhla den předem, vše probíhalo organizovaně  a výsledky jsme mohli vyhlásit již v 15.30 hodin. Dobu mezi ukončením sportování a vyhlášením výsledků využili sportovci k prohlídce města Kopřivnice.

Sportovní hry proběhly v krásném sportovním areálu ZŠ Emila Zátopka na velmi dobré úrovni za plné podpory našeho hlavního partnera  Moravskoslezského kraje a významného partnera města Kopřivnice, bez kterých by Krajské sportovní hry seniorů neproběhly na dosažené úrovni. Mezi hosty her byl náměstek hejtmana MSK Jiří Navrátil, místostarosta města Kopřivnice René Lakomý, čestný předseda RSČR Zdeněk Pernes, předsedkyně KRS Olomouckého kraje Milena Hesová a ředitel ZŠ Pavel Rosinský.               .

Základní cíl Krajských sportovních her zasportovat si, pobavit se a navázat nová přátelství mezi seniory, městy a obcemi byl splněn! Krajské hry byly povoleny krajskou a okresní hygienou a byla dodržena veškerá hygienická opatření, která KRS před hrami vydala. Nejlepší sportovci byli oceněni KRS MSK, MSK a městem Kopřivnice poháry, medailemi a drobnými dárky.

V soutěži družstev zvítězilo družstvo Bílovce A, druhé bylo družstvo krajské rady Olomouc a třetí družstvo Bílovce STP A. Rovněž byli vyhodnoceni nejlepší sportovci víceboje podle věkových kategorií ženy nad 70 let Holušová    Marie z Bílovce, ženy do 70 let Darmovzalová Marie SČR Ostrava, muži  nad 70 let Gryžboň Miroslav ze Stříteže a do 70 let Bláha Josef Bílovec  a nejlepší jednotlivci v jednotlivých disciplínách.

Závěrem bych chtěl především poděkovat organizátorům z řad krajské Rady  a všem rozhodčím a jejich pomocníkům v čele s hlavním rozhodčím her Karlem Moškořem za úspěšné zvládnutí úkolů a  vyhodnotit, že jsme prožili   za nebývalého zájmu sdělovacích prostředků (ČT 1 Ostrava, Polar Ostrava, regionální televize Kopřivnice a Kopřivnické noviny) krásný, slunečný den plný seniorského sportu a zábavy.

 

předseda KRS MSK  Pavel Gluc