Rada seniorů ČR odmítá navrhovanou redukci některých práv pacientů

V rámci meziresortního připomínkového řízení obdržela Rada seniorů ČR k připomínkování návrh novely zákona o zdravotních službách a novely souvisejících devíti zákonů doprovodných. Novela zákona o zdravotních službách obsahuje 244 novelizačních bodů a zákony doprovodné dalších 49 novelizačních bodů. Oproti současnosti jsou navrhována významná kvalitativní vylepšení poskytovaných zdravotních služeb, u několika návrhů jde ale o významný krok zpět. Rada seniorů ČR všechny pozitivní návrhy vítá a podporuje, nemůže ale souhlasit například s navrhovaným prolomením významného práva pacientů, kterým je předchozí souhlas pacienta s nahlížením do zdravotní dokumentace o něm vedené. Blíže viz Stanovisko k novele zákona najdete v příloze.