Křesadlo pro Jaroslavu Kauckou

Na schůzi Rady seniorů Plzeňského kraje dne 16.9.2021 předal předseda této organizace Miloslav Hora uvedené ocenění jako poděkování za mimořádnou dobrovolnickou aktivitu paní Jaroslavě Kaucké. Kdo zná paní Jarku Kauckou zcela jistě nepochybuje, že si za svou rozsáhlou  a dlouhodobou dobrovolnickou aktivitu nejen v Domažlicích a nejméně na krajské úrovni zaslouží toto uznání a ocenění.

Paní Jarka Kaucká je nejen duší Rady seniorů města Domažlice, ale nelze nezmínit spolupráci s Městským centrem sociálně rehabilitačních služeb či se Sokolem. Podívejme se na soubor Hanka, který před dvěma lety oslavil 15 let činnosti. U zrodu této taneční skupiny byla snaha zpestřit večery pro klienty v domažlickém penzionu pro seniory. Motorem této taneční skupiny se stala a stále je paní Jarka Kaucká, která je mimořádně kreativní v oblasti choreografie i návrhů kostýmů. Impozantní je i skutečnost, že tato taneční skupina nacvičila více než 190 skladeb a absolvovala více než 900 vystoupení především v Plzeňském kraji, ale i v zahraničí (Německo, Holandsko). Přejeme paní Jarce Kaucké především pevné zdraví a mnoho elánu i do dalších let.