Digitální sousedé – propojení generací.

Dne 11.8. 20121 proběhl ve Varnsdorfu Worshop pod názvem ” Svět kde si lidé pomáhají”
Zde se sbíraly náměty a pobídky na vyvinutí aplikace , která by měla za úkol prohloubit vztahy mezi generacemi a sousedy z jiných států. Účastnilo se poměrně dost seniorů z Varnsdorfu a blízkého okolí a také senioři z  německého města Neukirchen. Zahájení provedl starosta Varnsdorfu p. Soloch a řeč přidal i starosta Neukirchenu p.Zeiler. Cílem této aplikace je odstranit tzv. ploty mezi sousedy, pořádání společných akcí, jak pro mladé, rodiny, seniory, zkrátka pro všechny věkové skupiny. Workshop proběhl ve velmi dobré náladě, bylo vidět, že si spolu lidé rozumí ať jsou odkudkoliv. Ani jazyková bariéra nic neubrala na spokojenosti a živé diskusi. Přejeme si víc takových setkání.
Za klub seniorů Varnsdorf napsal Fuxa Josef.