Návštěva Brna

Krajská Rada seniorů Pardubického kraje uspořádala pro své organizace z České Třebové a Chrudimi ve spolupráci se SUN DRIVE Brno tematickou prohlídku našeho druhého největšího města – Brna. Soustředili jsme se na prohlídku architektonických zajímavostí historického centra i jeho nejpozoruhodnějších staveb a připomněli jsme si slavné brněnské architekty, kteří tento mimořádný skvost vytvořili. Nemohli jsme minout ani nejproslulejší pamětihodnosti, tedy hrad a citadelu Špilberk. Z jeho vyhlídkových teras jsou mimořádné výhledy na toto moderní město, úzce spojené s dlouhou historií našeho státu a významné pro naše hospodářství.

Velké poděkování všech účastníků patří p .Medunovi, který nám pomohl akci zorganizovat a materiálně zabezpečit a samozřejmě také průvodkyni paní Redererové za kvalitní odborný doprovod.

Mgr. Vladimír Berounský