Senioři dvou krajů se setkali v Opatově

Téměř 100 seniorů z Královéhradeckého a Olomouckého kraje chodilo v únoru a březnu v okolí svého bydliště s cílem, aby každý ušel alespoň 75 km. To je polovina vzdáleností mezi Hradcem Králové a Olomoucí, takže pomyslné setkání účastníků se mělo konat někde u Svitav. Akce nesla název „Sejdeme se u Svitav“ a většina zúčastněných nejenže ušla daleko více kilometrů, ale téměř všichni projevili přání opravdu se někde u Svitav setkat, až to Covid dovolí.

Skutečné setkání 80 očkovaných či otestovaných lidí se uskutečnilo 30. 6. 2021 na polovině cesty mezi oběma krajskými městy v obci Opatov. Obec poskytla seniorům kulturní dům a o pohoštění i zábavu se postaraly party seniorů z Hradce Králové, Smiřic, Častolovic, Doudleb nad Orlicí, Olomouce, Samotišek a Střeně.  Hanáci přivezli dobré víno a samozřejmě i tvarůžky, předvedli řecké tance a povyprávěli ve svém nářečí. V programu dále vystoupil Sokol Pražské Předměstí z Hradce Králové s ukázkou country tanců, skupina Floriteam ze spolku Klub seniorů Doudleby předvedla veselé tance „Babeta šla do světa“ a „Když nemůžeš, tak přidej!“.  Nejstarší účastníce covidového chození Marta Kolesová-Svobodová z hradeckého Levicového klubu žen (v březnu oslavila 98 let) rozhýbala přítomné svým vítacím rituálem.  Zazněly i verše hradeckých a olomouckých seniorů dříve otištěné v Době seniorů a součástí akce byla i výstava fotografií, které pořídili účastníci chození v únoru a březnu 2021. Milé bylo vystoupení děti z místní MŠ. Přítomné pozdravila Růžena Ryglová, předsedkyně Krajské rady seniorů Královéhradeckého kraje. K dobré pohodě hrál mezi jednotlivými čísly programu Hradecký Šraml. Škoda jen, že se nemohlo tančit.  Aby setkání bylo i chuťově zajímavé, napekly ženy z Olomouce i Hradce Králové koláče a Sbor dobrovolných hasičů ze Střeně připravil na podvečer pečené makrely na klacku. To byla zejména pro Hradečáky velká rarita. Účastníci také telefonicky pozdravili Hanku Svobodovou, která stála u zrodu podobných celokrajských seniorských akcí, avšak této se nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit. Každý z přítomných přispěl též do sbírky na pomoc poničeným obcím na jihu Moravy. Celkem bylo vybráno 10 280,- Kč. Mnoho navázaných nových kontaktů je příslibem, že podobné akce budou pokračovat i v budoucnu.

M. Kraus – Senioři Hradec Králové
Foto: autor