Senioři – kolportéři

Loňská druhá vlna covidové pandemie postavila náš spolek Senioři Hradec Králové před problém jak dostat k lidem prosincové číslo Královéhradeckého zpravodaje seniorů. Obvyklá distribuční místa, kam si senioři pro svůj čtvrtletní Zpravodaj chodili, musela být kvůli pandemii uzavřena. Byly proto dvě možnosti. Buď poprvé v historii náš časopis netisknout, nebo jej svépomocí roznést členům spolku do poštovních schránek.

Obrátili jsme se zejména na naše nejmladší členy z jednotlivých částí města s prosbou
o pomoc. Když se nám přihlásilo 35 lidí, ochotných udělat poštovní doručovatele, zvolili jsme možnost druhou. Díky počítačové evidenci jsme měli k dispozici adresy všech našich členů, navíc rozdělené podle městských částí Hradce Králové. Každý doručovatel (kolportér) tak mohl obdržet 20 až 50 výtisků Zpravodaje spolu se seznamem adres v okolí svého bydliště.
A když už jsme roznášeli náš časopis, přidali jsme k němu některé tiskoviny od našeho města a také říjnová až prosincová čísla Doby seniorů. Ta nám poskytla Krajská rada seniorů Královéhradeckého kraje, přičemž její předsedkyně Růžena Ryglová se také distribuce osobně zúčastnila. Mnozí kolportéři tak v pátek 4. 12. 2020 odcházeli z naší kanceláře s plnými taškami tiskovin, aby vše během soboty a neděle roznesli na příslušné adresy. Do odlehlejších částí města se s časopisy vypravili členové našeho cyklistického oddílu. Normálně si lidé (a nejen naší členové) Zpravodaj kupují za 5,- Kč, prosincové vydání však dostali i s barevnou přílohou zdarma jako náš dárek k Vánocům. Celkem jsme tak obšťastnili
i příjemně překvapili kolem 1200 našich členů.

Prosincové zkušenosti jsme pak využili i v březnu 2021. To se nám k distribuci přihlásilo několik dalších dobrovolníků, vděčných za to, že obdrželi prosincový Zpravodaj. Při celkovém počtu 45 kolportérů se nám podařilo tiskoviny dostat i do odlehlejších částí Hradce Králové
a celkem jsme distribuovali cca 1300 kusů našeho Zpravodaje a k tomu cca 600 ks prvních tří letošních vydání Doby seniorů. Systém distribuce jsme vylepšili tak, aby se při výdeji časopisů nesetkaly více jak dvě osoby. Tiskoviny byly opět zdarma, abychom distribuci nekomplikovali výběrem peněz. Dvakrát úspěšně provedená distribuce potěšila všechny naše členy. Navíc nás utvrdila v přesvědčení, že máme dost aktivních členů, ochotných v případě potřeby pomoct. Tímto bychom jim chtěli poděkovat.

M. Kraus