Volební konference KRS Plzeňského kraje

V souladu se stanovami RS ČR bylo nutno připravit volební konferenci Krajské rady seniorů Plzeňského kraje  termínu předcházejícímu datu konání celostátní konference  z  RS ČR.

V závěru roku v  2020, kdy ještě nebyl zcela zřejmý vývoj epidemiologické situace, přikročil předseda KRS PK p. Leoš Jochec k přípravě krajské konference, jejíž termín byl stanoven na 17.2.2021, ve dvou možných variantách – klasicky nebo formou per rollam – podle vývoje situace.

Nakonec rozhodl vývoj epidemiologické situace, resp. nouzový stav a proto bylo nutné přistoupit k přípravě konference formou per rollam.

Podklady pro konferenci připravil předseda se svými nejbližšími spolupracovnicemi a spolupracovníky při respektování všech v relevantní době platných vládních nařízení.

Proces přípravy konference zahrnoval zejména:

-          podklady (zpráva o činnosti v období 2017 – 2020, zpráva kontrolní a revizní komise)

-          výběr delegátů z jednotlivých členských organizací, klubů a městských rad seniorů

-          návrh kandidátů do nového předsednictva RS PK

-          návrh kandidátů pro volbu krajské kontrolní a revizní komise

-          návrh pro výběr a volbu delegátů na 4. Sjezd RS ČR v květnu 2021

Po ukončení konference formou per rollam bylo zpracováno usnesení s uvedením výsledku voleb jedenáctičlenného předsednictva, tříčlenné kontrolní a revizní komise a delegace na 4.sjezd RS ČR.

Na prvním jednání předsednictva dne 10.3. 2021 byl on-line zvolen předsedou KRS PK p. JUDr Miloslav Hora, kterému přejeme  hodně úspěchů v další činnosti v nové pozici.

Dosavadnímu předsedovi panu L. Jochecovi, který aktivně pracoval v RS ČR od založení této seniorské organizaci a poslední dvě volební období v pozici předsedy KRS PK děkujeme za vynikající práci a přejeme mu pevné zdraví. Zároveň  se těšíme i na další spolupráci v rámci Krajské rady seniorů PK.