Kolegium RS ČR vyslovilo nespokojenost s průběhem očkování

 I březnové zasedání kolegia Rady seniorů ČR proběhlo elektronickou formou. Kolegium mimo jiné přijalo formou per rollam stanovisko k aktuálnímu stavu průběhu očkování proti onemocnění covid-19. Kolegium Rady seniorů vyjádřilo velkou nespokojenost s aktuálním stavem a o svém stanovisku informovalo v dopise premiéra ČR i ministra financí. Znění stanoviska najdete v příloze.

Stanovisko kolegia RS ČR k očkování