Sejdeme se u Svitav

Spolek Senioři Hradec Králové a Klub pro seniory Olomouc-Lazce se dohodli na společném setkání během kovidové pandemie, a to na půl cesty mezi oběma krajskými městy. Akci proto nazvali „Sejdeme se u Svitav“ a jedná se o setkání distanční. Senioři chodí na procházky jednotlivě či ve dvojicích v parcích nebo v okolí svých měst s cílem ujít v součtu alespoň 75 km. Ušlé kilometry hlásí dvakrát týdně spolku Senioři Hradec Králové a posílají také fotografie i pozdravy ze svých výletů. „Vyhlášením této akce dostává naše chození nový rozměr a impuls v případě, že se nám někdy moc ven nechce, hlavně při špatném počasí. Věříme, že nejen my, ale všichni zúčastnění dojdeme až do Olomouce,“ hlásili manželé Noskovi z Hradce Králové. A od Evy Sommerové z Olomouce přišly dokonce verše: „Jen čtyři kiláčky jsme v parcích dokázaly, aniž jsme se pohádaly, nemáme však obavy, že neuvidíme Svitavy.“

Vše se objevuje na webových stránkách spolku. Ty se tak stávají každodenním místem kontaktů všech účastníků akce.  Kdo našlape 75 km, dojde virtuálně do obce Opatov u Svitav, kde je první cíl přátelského putování. Pak se může každý rozhodnout, zda se „vrátí“ domů, nebo půjde dál. Hradečáci do Olomouce a Olomoučáci do Hradce Králové.  Akce začala 30. 1. 2021 a v polovině února měla již 77 nadšených účastníků nejen z Hradce Králové a Olomouce, ale také z Doudleb nad Orlicí a Smiřic. Někteří měli v té době našlapáno i přes 80 km, průměr byl 35 km. Nejstarší „turistka“ oslaví letos v březnu 98 let. A aby bylo veselo, vyšel z Hradce Králové také známý Romantic band Petra Hubáčka i se svými nástroji. Putování ke Svitavám přispívá jak ke zdraví účastníků, tak k dobré náladě i udržení sociálních kontaktů v době pandemie.

M. Kraus
Foto: archiv Senioři Hradec Králové