Stanovisko a zásadní požadavky k návrhu novely Vyhlášky č.70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Rada seniorů dostala k připomínkování důležitý právní předpis, kterou vyhláška o preventivních prohlídkách. V této souvislosti ale důrazně upozornila, že na seniorskou populaci se při rozšiřování preventivních prohlídek zapomnělo, což nepovažuje za odpovědné. Seniorská populace je z důvodu věku nejohroženější věkovou skupinou, čemuž musí odpovídat také její zdravotní prevence.

Kompletní stanovisko RS ČR najdete v příloze.

Stanovisko a zásadní požadavky k návrhu novely Vyhlášky č.70/2012 Sb