Senioři Moravskoslezského kraje slavili MDS

Krajská Rada seniorů MSK, přes nepřívětivě se vyvíjející hygienickou situaci, uspořádala 1. října 2020 oslavy MDS v obci Píšť na Hlučínsku.

Čtyři autobusy se seniory kraje dopoledne vyrazily na prohlídky pamětihodností a zajímavostí MSK. Dvě výpravy zajely na prohlídku zámku Hradec nad Moravicí, jeden do Arboreta Nové Dvory u Opavy a čtvrtý do Muzea Hlučínska a do Areálu čs. opevnění v Darkovičkách. Po společném obědě se všechny autobusy sjely do obce Píšť, kde v nově vybudovaném Kulturním centru obce byl zahájen připravený kulturní program k oslavám.

V zaplněném sále Kulturního centra přivítal účastníky oslav předseda KRS MSK Pavel Gluc, starosta obce Píšť Daniel Fichna, předseda RS ČR Zdeněk Pernes a krátce pohovořila i koordinátorka MPSV Pavla Kasášová. Předseda RS ČR navštívil MSK podruhé v průběhu měsíce, což jsme vysoce hodnotili. Po úvodních slovech vystoupily děti MŠ obce Píšť se svým milým programem a pak postupně vystupovaly soubory písní a tanců seniorů z obcí Hnojník, Bolatice a města Bruntál. Všem účastníkům se téměř tříhodinový program líbil, často odměňovali vystupující dlouhotrvajícím potleskem.

Musím pochválit i místní seniory z Píště, kteří připravili Kulturní centrum k oslavám a velmi dobře se starali o účastníky. Poděkování zaslouží i organizátoři z krajské Rady, hlavní partner Moravskoslezský kraj a významný partner obec Píšť, kteří nám vytvořili finanční a materiální podmínky pro realizaci oslav na vysoké úrovni. Poděkování nakonec patří i samotným účastníkům oslav ze 17 seniorských klubů a organizací 14 měst a obcí kraje, kteří přes nepříznivé klimatické podmínky si zachovali dobrou náladu a odpovědně plnili nařízená hygienická opatření.

Všichni na závěr poděkovali organizátorům potleskem a již se těší na oslavy Mezinárodního dne seniorů v roce 2021.

předseda KRS MSK Pavel

foto: K. Moškořová