Listopadová Doba seniorů v prodeji

Toto číslo mělo být původně nabito reportážemi z oslav Mezinárodního dnes seniorů. Ze svátku, který senioři přijali za svůj a umí to dát náležitě najevo. Zatímco před lety bývaly oslavy skromné a málem utajené, postupem času se přeměnily ve velkolepou událost. Krajské Rady seniorů využívaly oslav k ocenění dobrovolnické práce těch nejaktivnějších členů a organizací, mnozí hejtmani a primátoři předávali seniorům ocenění jako dík za jejich činnost ve prospěch druhých. Stalo se ovšem to, čeho jsme se všichni obávali. Pandemie covid-19 opět ochromila veškeré dění. Na některých místech ještě stihli, byť za přísných hygienických a bezpečnostních opatření oslavu uspořádat, jinde ji museli zrušit. Stejně tak se musela na mnoha místech modifikovat i soutěž Babička roku. Na mnoha místech proběhla akce bez diváků, videozáznamy jsou ale ke shlédnutí na kanále youtube, odkazy na ně najdete na webových stránkách Rady seniorů www.rscr.cz.

Omezení pohybu zasáhlo i do činnosti bezplatných poraden Rady seniorů. Předseda RS ČR je opět převedl do on-line režimu, poradci jsou tak k dispozici na mailech a telefonech, kontakty a seznam najdete na webových stránkách Rady seniorů mezi důležitými kontakty a také v tomto vydání na straně 9, ale najdete je i zde - Akreditované poradny Rady seniorů ČR.

Mnozí senioři chovají doma zvířátko a v souvislosti s onemocněním covid-19 se začali ptát, jak je to s tímto onemocněním u zvířat. Ptali se, zda se nemohou od svých čtyřnohých kamarádů nakazit nebo naopak, pokud se u nic samotných nemoc projeví, zda nemohou ohrozit své zvířátko. Na tyto otázky odpovídá ve svém pravidelném článku veterinářka MVDr. Romana Heřmánková na straně 25.

Tolik úvodem k listopadovému vydání Doby seniorů. Přejeme Vám příjemnou zábavu.

Lenka Desatová