Sportovní hry seniorů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž

 

vítězné družstvo seniorů Spolku zdravotně postižených v Hulíně ve složení Hroudná Vlasta, Kopečný Vladimír, Dušková Vlasta, Štábl Richard, Poláková Jarmila, Druláková Hana, Brabcová Marta, Miklíková Alena, Šmídová Šárka, Marcoňová Jarmila.

Dne 19.8.2020 zorganizovalo město Kroměříž a Sociální služby města Kroměříže, p.o. sportovní hry pro seniory kolektivů měst Chropyně, Koryčany, Hulín, Klub seniorů Kroměříž a kolektiv klientů Sociálních služeb města Kroměříže, p.o.

Sportovní hry byly zahájeny po předchozí prezenci nástupem všech soutěžících, rozhodčích i organizátorů. Úvodní slovo pronesli starosta města Kroměříže pan Mgr. Jaroslav Němec a ředitelka sociálních služeb Kroměříže paní Mgr. Dagmar Klučková.  Pro případ první pomoci byla zajištěna i zdravotní služba, pitný režim i občerstvení.

Soutěžními disciplinami byly

  1. Střelba na floorballovou branku 5 střel ze vzdálenosti 8 m ženy, 10 m muži
  2. Rychlá chůze s nordic walking holemi na 50 metrů
  3. Lukostřelba – 3 šípy na terč
  4. Skládání kostí (papírová maketa) na čas, 2 pokusy
  5. Slalom mezi kužely na 25 m
  6. Srážení plechovek 3 hody tenisovým míčkem ze vzdálenosti 3 m

Každá disciplína byla bodována a součet bodů byl výsledkem družstva. Aby bylo umožněno se zúčastnit co nejvíce seniorům, nebyl stanoven počet členů v družstvu, takže se mohl zúčastnit každý. Do výsledku družstva se však započítávalo jen první pět nejlepších. U disciplín, hodnocených na čas, byl výsledkem družstva součet časů, dosažených jednotlivými závodníky.

Velmi zajímavou disciplínou byla lukostřelba. Sportovní luk velká většina soutěžících držela v ruce poprvé. Zde byla nejprve provedena velmi podrobná instruktáž a pak možnost si tento sport před bodováním nejprve vyzkoušet.

Po absolvování všech disciplín provedli rozhodčí bodové vyhodnocení. První místo obsadili senioři z Hulína (Spolek zdravotně postižených) 178 bodů, na druhém místě senioři z Chropyně 172 bodů a třetí byl Klub seniorů z Kroměříže 168 bodů.

Je třeba také zmínit, že tato soutěž pro seniory se uskutečnila poprvé a byla organizátory velmi dobře připravena na hřišti základní školy Oskol v Kroměříži.

Hlavním cílem sportovních her byla propagace pohybových aktivit pro starší generaci a posílení zdravého životního stylu. Soutěž se odehrála v dobré náladě, navázali jsme přátelské kontakty a z účastníků vyzařovala radost z pohybu. Za vše patří pořadatelům velký dík.

Výbor Spolku zdravotně postižených