SLOVO PŘEDSEDY RS ČR K SENÁTNÍM A KRAJSKÝM VOLBÁM 2020

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,
koronavirus v České republice expanduje, počet nakažených extrémně narůstá, smrtnost zatím nikoli, a to je zpráva dobrá. Nejsme sami, rekordy hlásí řada dalších evropských zemí. Jde o to, aby se nákaza nerozšiřovala geometrickou řadou a nemocnice vše zvládly. Sklízíme důsledky! Desetitisíce Čechů si dovolenou v rizikových zahraničních destinacích neodpustili, cizinci v karanténě být nemusí, noční kluby jsou otevřeny do rána, roušky nosíme pouze na příkaz. Řada lidí ztratila ostražitost, odpovědnost, ohleduplnost i solidaritu a vrátila se předchozímu způsobu života. Obrátit vysoké počty nakažených může až účinná vakcína, o které se mluví, že by mohla být do konce roku, případně v začátku roku příštího. Na druhé straně vláda v jarních měsících jasně prokázala, že seniorskou populaci ochránit umí a chce, a to i přes vysoké náklady s dlouhodobými důsledky. Na rozdíl od řady jiných států prostřednictvím včasně přijatých a účinných hygienických a proti epidemiologických opatření zachránila tisíce seniorských životů.
7. září 2020, vláda ohlásila, „že v případě zhoršení situace v souvislosti s koronavirem doručí seniorům do tří dnů respirátory přes Českou poštu“. Rozhodovat bude lokálně na základě doporučení odborníků. Kromě seniorů mají respirátory nově dostat také učitelé. Půjde o náročnou logistickou akci, chci věřit, že Česká pošta vše zvládne. Za nabídku vládě děkujeme. Každé vylepšení ochrany ohrožené skupiny proti pandemii, a senioři ohroženou skupinou jsou, uklidňuje.
Dle rozhodnutí prezidenta republiky jsou na 2. a 3. říjen 2020 svolány krajské a senátní volby. Volby rozhodnou o dostupnosti a kvalitě lékařské péče v krajích, o další výstavbě domovů pro seniory, kterých je stále nedostatek, o koncepci a podpoře nezbytného rozvoje terénních sociálních služeb nejen ve městech ale i v obcích a v neposlední řadě také o rozsahu regionální dopravy a její vstřícnosti k seniorské populaci. Na úrovni státu pak říjnové volby rozhodnou o vztahu politiků k seniorským potřebám v první komoře Parlamentu České republiky. Senioři se sice COVID – 19 obávají, ale musíme chodit nakupovat, nebo ke kadeřníkovi, nebo ke svým lékařům, nebo také pro léky. Rádi se setkáváme se svými blízkými a někteří chodíme také do divadla. Každá izolace je škodlivá, jsme lidské bytosti. Účast na volebním aktu tedy není nic mimořádného ani v období covidové pandemie. Politické strany udělali vše proto, aby bylo možno volit také v karanténě.
Obdobně jako v letech předchozích, také letos pořádáme osvědčené předvolební krajské kulaté stoly. Umožňujeme tím kandidátům na krajské zastupitele a na senátory představit svoje projekty ke zvýšení kvality života seniorské populace a seniorům zaujmout stanovisko a prodiskutovat s politiky svoji perspektivu. Předpokládáme účast špičkových politiků, včetně premiéra ČR. Všichni jste srdečně zváni. Přijďte a využijte možnost osobní spoluúčasti na utváření budoucnosti své a svých blízkých. Termíny a místa krajských předvolebních kulatých stolů včas uveřejníme na www.rscr.cz.
Volebními tématy Rady seniorů ČR na krajské úrovni jsou:
1. Podíl krajských samospráv na růstu kvality života seniorské populace v kraji
2. Podpora a spolupráce krajských samospráv s krajskými Radami seniorů
3. Regionální doprava osob 65+ zdarma
4. Podpora krajských samospráv seniorskému cestování, seniorským sportovním hrám a seniorské kultuře

Na celostátní úrovni volebními tématy Rady seniorů ČR jsou:
1. Valorizace důchodů 2021
2. Nové schéma valorizace starobních důchodů
3. Podpora bydlení seniorské populace v nájemních bytech, nová sociální dávka „Přídavek na bydlení“, podpora výstavby nájemních bytů pro seniory
4. Přiznání právního nároku na sociální dialog a seniorské zastupování reprezentativním seniorským organizacím v ČR
5. Spolupráce a podpora Rady seniorů ČR Senátem Parlamentu ČR

Vážené seniorky, vážení senioři,
vyzývám každého z 2 420 000 příjemců starobních penzí v České republice k osobní a odpovědné účasti na říjnových volbách. Splňme svoji občanskou povinnost i v období pandemie. Volby, zejména v tomto historickém období, jsou velmi důležité, rozhodnou se velké věci. Volme ty politické strany a politická hnutí, které se k seniorům chovají odpovědně a vstřícně. Přeji Vám všem v nelehké době pevné zdraví, úctu a důstojný život. A nezapomeňte, že při volbách zastupitelských sborů aktivně ovlivňujete svoji budoucnost. 
S úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR