Přehled slev ze vstupného na kulturní akce a do kulturních objektů

Aktualizovaný přehled slev ze vstupného – knihovny, divadla a koncerty – září 2020

 

Knihovny

 

Příspěvkové organizace Ministerstva kultury – knihovny poskytují svým uživatelům následující slevy v přístupu ke svým fondům:

Národní knihovna České republiky  
držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, TP zdarma
senioři nad 70 let (mimo uživatele Studovny vědeckých pracovníků) zdarma
   
Moravská zemská knihovna v Brně  
Senioři od 65 do 69 let ročně 100,- Kč
Senioři od 70 let zdarma
ZTP, ZTPP, čtenáři 15 – 19 let zdarma

 

 

Na odkazu https://www.nkp.cz/sluzby/chci-sluzbu/sluzby-pro-zdravotne-znevyhodnene/prehled-sluzeb-poskytovanych-nk-cr-osobam-s-prukazem-tp-ztp-ztp-p

podává Národní knihovna ČR přehled služeb a podmínky jejich poskytování osobám s průkazem TP, ZTP, ZTP/P.

 

Národní divadlo

 

Národní divadlo poskytuje následující slevy:

1) Senioři 65+

Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ vstupenky s 50% slevou na vyhrazená místa všech vlastních představení. Sleva se nevztahuje na akce typu pronájem či představení hostujících souborů a lze ji uplatnit při nákupu vstupenek v pokladnách Národního divadla nebo při nákupu online. Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje; po předložení příslušného dokladu může být sleva uplatněna pro dvě osoby (senior + doprovod).

V jednotlivých budovách se jedná o následující místa:

Národní divadlo: I. a II. galerie

Stavovské divadlo: I. a II. galerie

Nová scéna: místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro před-stavení činoherní.

 

2) Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P

Národní divadlo poskytuje 50% slevu pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P (na jeden průkaz lze zakoupit nejvýše 1 vstupenku, na průkaz ZTP/P nejvýše 2 vstupenky, z toho
1 vstupenka je pro průvodce)

 

 

Pražský filharmonický sbor

 

Pražský filharmonický sbor seniorům 65+ a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P poskytuje shodně jednotné zvýhodněné vstupné ve výši 100,- Kč. Toto zvýhodněné vstupné lze poskytnout i osobám z jiných členských států Evropské unie.

 

 

Česká filharmonie

 

Česká filharmonie poskytuje následující slevy:

1) Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P

Sleva 50 % při nákupu jednotlivých i abonentních vstupenek na koncerty pořádané Českou filharmonií a Českým spolkem pro komorní hudbu, s výjimkou abonmá Ladíme spolu. Stejné podmínky platí i pro doprovod držitele průkazu ZTP/P. Na Silvestrovský odpolední koncert a Novoroční koncert lze uplatnit 20% slevu. Sleva se nevztahuje na místa k stání a na varhanní empoře.

 

2) Senioři 65+

Sleva 50 % při nákupu jednotlivých vstupenek na následující koncerty pořádané Českou filharmonií: adventní koncerty, mimořádné koncerty, veřejné generální zkoušky České filharmonie a vybrané komorní koncerty v Sukově síni. Slevu nelze uplatnit na koncerty abonentních řad včetně koncertů Českého spolku pro komorní hudbu a vzdělávací pořady s výjimkou Kroků do nového světa, Zkoušky orchestru a koncertu Společného orchestru žáků ZUŠ a hráčů ČF. Na Silvestrovský odpolední koncert a Novoroční koncert lze uplatnit 20% slevu. Sleva se nevztahuje na místa k stání a na varhanní empoře.

 

Toto zvýhodněné vstupné lze poskytnout i osobám z jiných členských států Evropské unie.