Senioři Pardubického kraje oslavili Mezinárodní den žen

Rada seniorů Pardubického kraje připravila ve spolupráci a za podpory Paláce Pardubice dne 6.března letošního roku zábavný den pro seniory z celého regionu, jehož součástí byla také oslava Mezinárodního dne žen.

Pro návštěvníky akce a naše hosty jsme připravili skutečně hodnotný kulturní program. Veliký ohlas mělo zajímavé vystoupení žesťového sexteta Komorní filharmonie Pardubice s komponovaným, vtipně a s nadhledem komentovaným programem o historii hudby od 17. – 20. století. Mimořádně očekávaný, a také úspěšný, byl recitál u nás v Pardubicích velice oblíbeného interpreta Josefa Sochora, bez kterého je hudební život v regionu nemyslitelný.

Seniory Pardubického kraje přišla pozdravit také ta nejmladší generace. Žáci baletní třídy ZUŠ Havlíčkova ul. Pardubice se pod vedením Mgr. Rákosové prezentovali baletní kreací na motivy Alžbětínské serenády a ukázkou pas-de-deus.

Zábavné pásmo bylo doplněno dalším doprovodným programem, v něm si mohli senioři změřit své znalosti ve vědomostní soutěži, oceněné zajímavými odměnami.

Všichni přítomní se dobře bavili, jejich potlesk, místy dojetí a opravdové nadšení byly největší odměnou všem účinkujícím i organizátorům velmi příjemně stráveného odpoledne.