Klub seniorů města Hrádek u Rokycan

Klub seniorů města Hrádek u Rokycan hodnotil na výroční schůzi rok 2019 a zároveň projednal program činností na rok 2020.

Výroční členská schůze se konala dne 12.2.2020 v sále Domu kultury Hrádek. Hlavní zprávu přednesl předseda klubu Vlastimil Egermajer, který stručně charakterizoval aktivity v minulém roce. Výčet aktivit jednorázových, či periodicky se opakujících byl vskutku impozantní. Do jednorázových aktivit lze řadit především široké spektrum poznávacích zájezdů (od zámků po věznice) nejen v oblasti kraje, ale také celé republiky přičemž využívají i výhod spolupráce s Eurocentrem Plzeň. Mezi zajímavé aktivity rozšiřující znalosti pochopitelně patří zlepšování počítačových znalostí, problémy v silniční dopravě pohledem seniorů, sportovní činnost, sestavování rodokmenů, taneční  večery či akce „Byliny kolem nás“. Pro občany Hrádku je také výhodou, že Brdské lesy jsou na dosah. Klub seniorů města Hrádek se jako členská organizace Rady seniorů Plzeňského kraje (RSPK) účastní akcí této organizace jako jsou koncerty či Sportovní hry seniorů atd.

Dále je třeba zmínit velmi dobré vztahy klubu s vedením města, které svým projevem potvrdila starostka města Hrádek paní Markéta Sobotková. Město podporuje činnosti seniorů nejen morálně, ale i finančně a vytváří podmínky pro činnost klubu. Klub má k dispozici velkoryse pojatou klubovnu pro své aktivity jako jsou kurzy či přednášky nebo rukodílné aktivity. Na jednání  zazněla i možnost pro některé aktivity využít v odpoledních a večerních hodinách třídy v místní škole. Je nepochybně zřejmé, že mnohé seniorské organizace by velmi uvítaly obdobný přístup vedení města k seniorské populaci.

Výroční schůze klubu se zúčastnili dva představitelé Městské rady seniorů Rokycany a zástupce RSPK.