Ohlédnutí předsedy Rady seniorů Plzeňského kraje za rokem 2019

Uplynul další rok, který se významně lišil od těch předcházejících. Oslavili jsme a vyhodnotili 10 let činnosti naší Krajské rady specielně na 3 akcích a to :

1) sportovní – 8. 5. – “Májový puchýř” – Kolem  Boleveckých  rybníků,

2) slavnostní schůzi – 15. října v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje,  kde byli odměněni  zakládající členové naší KR  hejtmanem  PK  a předseda RSPK  ocenil činnost 26 členů ze všech organizací diplomy. Slavnostní schůze se zúčastnil předseda RSČR  Zdeněk Pernes  a zakládající hejtmanka MUDr. Milada Emmerová, náměstek hejtmana Mgr. Zdeněk Honz  a  další hosté.

3) Poslední akcí bylo” Společenské  odpoledne” v sále  ALFA 7. listopadu, které bylo úspěšné a budeme akci  opakovat  i v letošním roce.Další úspěšnou akcí bylo  po měsících příprav  založení  Městské rady seniorů v Rokycanech, jejíž činnost se úspěšně rozjíždí  zásluhou  předsedy MěR  Mgr.Josefa Svobody.

Další  již tradičně úspěšnou akcí byly  Sportovní hry seniorů PK  14. 5. v areálu Hokejbalové  haly  a  TOTEMu, kde z nejlepších jednotlivců bylo sestaveno reprezentační  družstvo  kraje, které zvítězilo v MSHS ČR v  Č. Budějovicích. Bylo to po Praze, Plzni, Olomouci  již čtvrté nejlepší vystoupení naší krajské sportovní reprezentace, v níž má největší zásluhy  MěRS  Domažlice.

Jak to v životě chodí, nejsou jenom dobré zprávy a události, ale někdy se také nedaří.  V našem případě  je to rezignace  předsednictva  MěRS m. Plzně, kde se dosud nepodařilo najít a zvolit  nové vedení Měst. rady. Je to pro nás hlavní úkol letošního roku. V závěru bych chtěl poděkovat Vám všem aktivním členkám a členům ve všech klubech a organizacích za  aktivní  činnost v loňském roce  a  současně popřát hlavně zdraví a životní  síly v následujícím období.

Leoš  Jochec,  předseda  RSPK