Zazpívej slavíčku

II. ročník mezigenerační amatérské soutěži ve zpěvu” Zazpívej slavíčku” v kině Metropol má své vítěze.První místo obsadili táta Libor Konečný se synem Liborem z Velkého Týnce s písní Káji Gotta “Kdepak ty ptáčku hnízdo máš”, druhé místo získal pan Mazur Jan se svoji vnučkou Gabrielkou za moravskou píseň”Veselá je dědina” a třetí místo porota udělila paní Janě Klimešové a paní Jaroslavě Luxové – babičky zazpívaly se svoji vnučkou Magdalénkou ekologickou píseň “Třiďme odpad” za doprovodu kytary, na kterou hrál táta Magdalénky.Všichni ostatní se umístili na 4. místě.Bohatý byl i doprovodný program.Vystoupila taneční seniorská skupina BABA z Hněvotína ,sólová zpěvačka Nicol Pattarelo , děti z LŠÚ ze Žerotína, senioři ze Senice na Hané s uměleckým názvem Odkokvatina zazpívali hanácké písničky. Závěr patřil rautu, který byl připravený pro všechny přítomné. Byla to úžasná příležitost mezigeneračního setkání v předvánočním čase. Akci pořádal kraj – sociální Odbor ve spolupráci s krajskou Radou seniorů Olomouckého kraje.Předsedou hodnotící poroty se stal náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Milan Klimeš,vzácnými hosty pak  v porotě – sólistka Moravského divadla Magda Málková,vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Irena Sonntagová a Mudr. Dagmar Malotová, MBA – medicínská ředitelka CTCenter MaVe. Druhý ročník máme úspěšně za sebou a již teď se těšíme na pŕíští rok.Organizátoři děkuji všem za účast, sponzorům za dary pro soutěžící i vystupující  a podporu.