EXKURZE SENIORŮ V LOKOMOTIVNÍM DEPU V ÚSTÍ N.L.

Při návštěvě v lokomotivním depu dnes SOKV ČD CARGO ,kde tuto exkurzi sjednal p. A. Sedlařík pro seniory (bývalé zaměstnance). Nestačili jsme se divit co se zde změnilo po odchodu do důchodu. Starší senioři co ještě jezdili na parních lokomotivách s porovnáním před padesáti lety a dnešní doby. Je to velký technický pokrok. Přivítal nás u vchodu ing. Čidlový Alex., ing. Tománek Milan a Koudela Pavel, kteří nás provedli v celém areálu provozu s velkou ochotou. Již při vstupu do areálu nás informovali vývěsní inf. tabule o místech, kde se nachází jednotlivé pracoviště. Každý z nás měl možnost projít místa,kde pracoval. Všude vládla elektronika, vznikli nové pracoviště opravárenské činnosti vybavená technikou. Po exkurzi, jsme vše vyhodnotili v nádražní restauraci – také změna ve vybavení. Po všeobecných konzultacích, jsme usoudili, že můžeme být hrdí za naše povolání a po našem rozjímání jsme se rozjeli ke svým domovům.

Za seniory Zdeněk Balcar