Strakonoční diabetici na zájezdu

Člen Svazu diabetiků Strakonice pan Karel Hořejší připravil na 23.7.2019 zájezd. Navštívená místa – Kadov,  Kadovský  viklan, následovala procházka po návsi. Poté následovaly Lnáře – prohlídka s průvodkyní, Kasejovice – komentovaná prohlídka synagogy, Chanovice -rozhledna , skanzen , zámecký park. Všechna naplánovaná místa i přes velké horko jsme navštívili. Všem se zájezd líbil a poděkování patří panu Karlu Hořejšímu.

Marcela Štveráková