Vítání léta

Spolek Senioři   ČR., členové krajské Rady seniorů Kraje Vysočina pořádali „Vítání léta“, jehož se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina a Města Jihlava. Slavnost proběhla v parčíku před sídlem Rady seniorů.  Hlavně dámy se při tancích rozjařily a dobrou náladou nakazily všechny návštěvníky.