Strakoničtí na krajských sportovních hrách

11.června 2019 se konaly 6. Sportovní hry seniorů v Českých Budějovicích.  Celkem Strakonice reprezentovalo 10 čtyřčlenných družstev. 1 družstvo DOZP Osek, 1 družstvo Rada seniorů města, 6 Svaz diabetiků, 1 Skauti, 2 LKDŽ. Nejstarším účastníkem byl pan Stanislav Kubišta (skauti) a nejstarším družstvem se stalo družstvo Skautů Strakonice. Nejvíce diplomů získal pan Stanislav Med z družstva Svaz diabetiků Strakonice. Všichni obdrželi medaili aktivní účastník her, dále jsme získali několik diplomů a 5 pohárů z různých soutěžních disciplín (hod na koš, hod na cíl, slalomový běh, střelba na malou florbalovou branku, šipky).  Všem soutěžícím patří velký dík a uznání.