,,Mokrá varianta‘‘ 5. sportovní her seniorů

V Humpolci se dne 28. 5. 2019 od 14,00 hodin konaly již 5. sportovní hry seniorů, které připravil výbor Senioři ČR Humpolec a RS ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec, gymnáziem A. Hrdličky a MěÚ. Hry ovlivnilo počasí, musela být proto zvolena ,,Mokrá varianta‘‘ her. Trávník na Atletickém stadionu byl nasycen vodou, hrozilo nebezpečí úrazu. Mraky nad Humpolcem slibovaly další příval deště, proto se soutěžilo ve sportovní hale, kde se mnozí soutěžící ocitli poprvé. V půl druhé plochu zaplnili studenti gymnázia pod vedením ředitelky Mgr. Hany Havelkové a připravili pro soutěžící seniory deset stanovišť např. šipky, hod kroužků na cíl, hod pěnovým oštěpem, střelba na branku, překážková dráha, hod míčkem na cíl, běh s raketou a míčkem, halové kuželky, místo koloběžky, která byla plánována na ven, to byla nová disciplína koberečková šoupaná a pro mnohé velmi zajímavá lukostřelba, kterou si mnozí vyzkoušeli poprvé pod vedením zkušeného sportovce Stanislava Bláhy. Před 14,00 hodinou se začala hala zaplňovat místními i přespolními seniory a to i z Domovů pro seniory, z Astry a Medou, kde jsou i mladší klienti s různým zdravotním postižením. Hry po přivítání všech pozdravili i zástupci města Mgr. Alena Kukrechtová a Ing. Miroslav Brukner, kteří účastníkům popřáli hodně zdaru při výkonech. Na úvod vystoupilo dvacet mažoretek ze SVČ Humpolec, které v pěkných úborech předvedly své velmi pěkné vystoupení, které se líbilo, bylo oceněno potleskem, diplomy i sladkou odměnou. Následovalo vystoupení seniorské taneční skupiny ,,Prima ženský‘‘, které trochu potrápila aparatura s hudbou, nakonec vše dobře dopadlo a sklidily potlesk. Po tomto úvodu si účastníci zacvičili malou rozcvičku a rozešli se na různá připravená stanoviště, začalo se sportovat. Studenti ochotně seznámili soutěžící s disciplínami a splnění zapisovali do karet, které obdrželi při prezentaci. Mezi seniory, kde byli i starší devadesáti let, panovala dobrá nálada, navzájem se povzbuzovali a z úspěchů měli radost. Byla to pro ně taková malá olympiáda, kde nešlo o velké výkony, ale o to sejít se, být v pohybu, vyzkoušet svou obratnost, zdatnost i postřeh. Při odchodu obdržel každý soutěžící diplom za aktivní účast na sportovním odpoledni. Z akce byly pořízeny fotografie i zvuková reportáž natočena ČRo – Vysočina, byl přítomen i redaktor z Pelhřimovského deníku, jehož článek vyšel hned druhý den v tisku. Poděkování patří TJ Jiskra Humpolec za zapůjčení haly, členům lehké atletiky  Miroslavu Krpálkovi, paní Štaubertové za přípravu náčiní i ozvučení haly, panu Stanislavu Bláhovi za instruktáž při lukostřelbě a studentům gymnázia za pomoc na stanovištích i milý přístup k seniorům. Bylo to pěkně strávené odpoledne v pohybu i když venku pršelo. Další fotografie z her je možno shlédnout na www.sdcrhumpolec.cz.

Jana Reichertová

Foto: Jaroslav Moučka