6. sportovní hry jihočeských seniorů

Na sportovních hrách seniorů Jihočeského kraje soutěžily 11. června v Českých Budějovicích v areálu Sportovního klubu policie České Budějovice rovné dvě stovky mužů a žen. Zájem o sportovní zápolení byl tak velký, že již koncem března musela Rada seniorů Jihočeského kraje ukončit příjem přihlášek. K prezentaci se dostavilo 51 družstev. Všichni senioři v klimaticky náročném prostředí absolvovali všechny disciplíny a právem tak obdrželi pamětní medaili účastníka her. Za sportovní výkony pak bylo uděleno 30 pohárů v soutěžích družstev a 48 medailí a pohárů v soutěžích jednotlivců.  Z 51 soutěžících kolektivů bylo 29 z různých seniorských organizací a klubů. Dalších 17 bylo z organizací, které sice převážně sdružují seniory, avšak obsahově jsou zaměřeny hlavně na překonávání specifických zdravotních problémů. Organizátoři tak dali příležitost všem seniorům, kteří projevili zájem o sportovní aktivity přiměřené k jejich věku a zdravotnímu stavu. Jako každý rok byl i letos předán pamětní list a drobný dárek nejstarší účastnici (89 let), nejstaršímu účastníku (89 let) a nejstaršímu družstvu, což byl oddíl Skauti Strakonice, kterým je dohromady 330 roků.  Sportovní část her byla navíc obohacena informacemi spolupracujících subjektů, především z oblasti zdravotnictví, zdravého životního stylu a bezpečnosti seniorů.