V Horoměřicích (SK) byl založen „Klub důchodců Horoměřice“

KDH byl založen 24.3.2019 na žádost řady občanů obce, z iniciativy nově zvolené sociální a zdravotní komise vedené MUDr.Monikou Němcovou a s podporou nového vedení obce. Dlouhodobý záměr důchodců a seniorů obce tak byl naplněn.  Měsíc poté, dne 24.4.2019 byla svolána první členská schůze, jejíž důležitost pozvedl svou přítomností i Dr. Zdeněk Pernes, předseda RS ČR, který přítomné informoval o roli RS ČR v ochraně práv důchodců-seniorů, o jejich Krajských radách a zejména se zmínil o podílu RS ČR na letošní valorizaci a jednáních o valorizaci v roce 2020. Zájemců o členství se sešlo neočekávaně mnoho. 70 občanů obce Horoměřice projevilo zájem o aktivní činnost v rámci KDH a na místě podepsali přihlášky za člena KDH. Jednotliví členové výboru, PaeDr.V.Bílek – předseda, Miloslav Vajs – místopředseda, J.Lacko-pokladník-ekonom představili podrobněji, v čem vidí smysl organizovaných aktivit všech volnočasových oborů – poznávací, vzdělávací, kulturní, sportovní, společensky-prospěšné apod. a vyzvali přítomné k zapojení se do organizací těchto aktivit. Výbor KDH konkrétně informoval přítomné o nejbližších akcích – masáže, poskytování sociálně-právní bezplatné poradny, účast na 7. ročníku Běhu míru Kladno-Lidice 2019, nominaci na celorepublikovou akci  „Babička roku 2019“.

Podporu pro své aktivity získal KDH rovněž v novém vedení obce, jejíž starosta MvDr. Herčík setkání pozdravil a přislíbil maximální možnou podporu pro akce, které KDH připravuje.

Klub důchodců Horoměřice bude v nejkratší možné lhůtě registrován (dle slov předsedy RS ČR jako 194.klub RS v ČR) „de jure“ a tak bude splňovat podmínky pro podávání žádosti o dotace SK, bude přijat jako 12.organizace do krajské Rady seniorů, která mu poskytne finanční podporu aktivit.

Důchodci Horoměřic potvrdili svým zájmem to, že nechtějí stát stranou a chtějí uplatnit své zkušenosti a znalosti v organizovaných aktivitách, tolik důležitých pro jejich život.

Miloslav Vajs, Místopředseda KDH