Dobřanské bábinky a Hanka z Domažlic 15 let aktivní činnosti

Oslavu patnácti let pěvecké a taneční činnosti souboru Dobřanské bábinky pojalo vedení města Dobřany jako celoměstskou akci, kterou zahájil starosta města Dobřany vč. předání praporu Dobřanským bábinkám ve víceúčelovém kulturním zařízení  Káčku v sobotu dne 13.4.2019 za hojné účasti převážně seniorského obecenstva. Kromě přítomnosti zastupitelů města Dobřany, vedení hudební školy J.S.Bacha se akce také účastnili zástupci Rady seniorů Plzeňského kraje v čele s předsedou Leošem Jochecem, protože jak Dobřanské bábinky, tak soubor Hanka z Domažlic jsou členy Rady seniorů PK. Kromě Dobřanských bábinek a Hanky  také vystoupila taneční skupina Sensen country z Prachatic, Konrádyho dudácká muzika a absolventi Základní umělecké školy J.S.Bacha Štěpánka Vyletová a Filip Brada.  Všichni vystupující sklidili uznání vyjádřené potleskem. Ještě je vhodné informaci doplnit, že Dobřanské bábinky kromě úvodního vystoupeni s ukázkami tanců (např. Česká beseda, country, lidové tance, staropražské písně) také pořad uzavřeli působivým pěveckým vystoupením.

Oba soubory Dobřanské bábinky a Hanka z Domažlic vystupují nejen „doma“, ale také v Plzni a mnoha místech Plzeňského kraje a rovněž i mimo domovský kraj. V Plzni oba uvedené soubory vystoupí v pořadu Senioři baví seniory dne 11.5.2019 v Měšťanské besedě.