Seniorská obálka

Seniorská obálka je projekt, který byl spuštěn nejprve v Jihomoravském kraji, a postupně k němu připojují kraje další. V našem Jihočeském kraji odstartoval 26. listopadu 2018. Hlavním smyslem tohoto projektu je navození pocitu jistoty a bezpečí pro nejstarší spoluobčany. Tiskopis uložený v červené plastové obálce má zejména starým osamělým lidem pomoci v tísni, při ohrožení života či zdraví. Oceňují jej i jednotlivé složky integrovaného záchranného systému – zdravotní záchranná služba, hasiči a policie. Díky vyplněným údajům při případném zásahu u seniora doma totiž snadno zjistí, jaké dotyčný člověk bere léky, jakými nemocemi trpí, kdo je jeho ošetřujícím lékařem a koho z příbuzných informovat. Rada seniorů Jihočeského kraje nezůstala stranou. Pověření členové se podíleli na projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Na zasedání Rady seniorů 18. prosince 2018 seznámila pak pracovnice MPSV Bc. Alena Bártíková s významem tohoto projektu všechny členské organizace a sídlo Rady seniorů v Českých Budějovicích se stalo kontaktním místem, kde si senioři mohou obálku vyzvednout. Můžeme říci, že mezi seniory je o Seniorskou obálku zájem. Například v Prachaticích se zájemci sešli v komunitním centru KreBul. Vyslechli si poučení, sami si obálku vyplnili a podle doporučení pracovníků integrovaného záchranného systému ji umístili doma na ledničku nebo na vnitřní stranu vchodových dveří.