Navýšení penzí pro rok 2020

Začátkem roku ohlásil premiér ČR navýšení průměrné starobní penze o 900 Kč měsíčně. Ministryně práce a sociálních věcí úkol zpracovala a kromě běžné valorizace (dle propočtů Rady seniorů ČR 701 až 781 Kč) navrhuje variantně plošně navýšit základní výměru starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů z 10 % průměrné mzdy v národním hospodářství na 10,6 nebo na 10,9 % průměrné mzdy. To je dle propočtů MPSV přibližně o 200 Kč nebo o 310 až 320 Kč. Rada seniorů České republiky ministerstvu práce za vstřícnou inciativu děkuje a s ohledem na pětiletý permanentní pokles sociálního postavení českých starobních důchodců měřený náhradovým poměrem požaduje uplatnit variantu progresivnější.

Plné znění stanoviska Rady seniorů najdete v přiloženém dokumentu.

Stanovisko k novele zákona o důchodovém pojištění – únor 2019