Jubilejní schůze Rady Seniorů města Domažlice

Výroční schůze RS města Domažlic hodnotila dne 6. 2. 2019 nejen poslední rok, ale předložila plastický obraz své bohaté činnosti za celých 5 let, které uplynuly od jejího založení. V letošním roce si také Rada seniorů Plzeňského kraje připomene své výročí a to 10 let od založení. Výše uvedená Domažlická seniorská organizace sdružuje celkem 13 organizací Domažlicka (994 členů) a těsně spolupracuje s klubem tělesně postižených z Horšovského Týna. Výroční schůze se účastnil předseda Rady seniorů Plzeňského kraje (RSPK) p. Leoš Jochec a také náměstek hejtmana PK pro oblast sociálních služeb p. Zdeněk Honz a zastupitel Jaroslav Šobr.

Schůzi řídil místopředseda RS města Domažlic Petr Matějka, zprávu za rok 2018 přednesl předseda RS města Domažlic Josef Fidrant. Přehlednou zprávu se statistickými údaji o aktivitách v jednotlivých oblastech/projektech přednesla pí Jaroslava Kaucká, která je iniciátorkou mnoha aktivit a dobrou duší RS města Domažlic.  Jedná se o projekty: aktivní senior, bezpečný senior, senior pas, senioři hýbejte se, vzdělaný senior, kulturní senior, setkání dvou generací, zdravý senior (senioři seniorům), šikovný senior, senior se propaguje. Tento široký záběr vyžaduje i spolupráci s orgány města, včetně velmi dobré a přínosné spolupráce s městskou policií. V mnoha oblastech věhlas členů a skupin RS města Domažlic přesahuje nejen oblast Domažlicka či Plzeňského kraje, ale i ČR. Velmi populární je taneční skupina Hanka, na sportovním poli se seniorští sportovci umisťují na čelních místech viz Sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí, kde družstvo Plzeňského kraje s dominantní účastí Domažlických třikrát zvítězilo. Mezi seniorskými sportovci vyniká Bedřich Řechka, který kromě jiného je hvězdou seniorských soutěží nejen v ČR, ale i na mezinárodním poli v individuálních disciplínách – koule, disk.

V průběhu výroční schůze došlo také na ocenění nejaktivnějších členů RS města Domažlic, diplomy a drobné dárky předal předseda Rady seniorů Plzeňského kraje a náměstek hejtmana Plzeňského kraje.

Výroční schůze vyzněla velmi pozitivně, jen bylo konstatováno, že zájem o aktivní práci v organizacích neroste.