Slovo předsedy Rady seniorů Plzeňského kraje

Vážené seniorky a vážení senioři,

dovolte mi, abych vám touto cestou popřál do počínajícího roku 2019 především pevné zdraví a také  potřebnou dávku štěstí. Rád bych také poděkoval za práci a iniciativu v minulém roce všem aktivním seniorům za práci, kterou nezištně věnují ve prospěch svých kolegů, ale i širšímu spektru spoluobčanů. Můj dík patří také představitelům Plzeňského kraje a města Plzně za vstřícnost a podporu našich aktivit.

V krátkém ohlédnutí za minulým rokem by bylo vhodné zmínit třetí vítězství našeho krajského seniorského družstva v řadě  na celostátních sportovních hrách seniorů, za organizování mnoha akcí především pro seniorky a seniory. ale také aktivní účast seniorů při jednáních s představiteli státní správy, kde prokázali široký rozhled doplněný o ochotu přemýšlet o budoucnosti. Mnohé seniory mrzí prohlubování naší potravinové nesoběstačnosti, rychlý úbytek zemědělské půdy i nedodržování zákonů a předpisů atd. Na druhé straně oceňujeme snahu o zvyšování důchodů, přestože jejich růst zaostává za růstem platů, což vede k poklesu náhradového poměru. Lidé v předdůchodovém věku se obávají o kupní sílu svých úspor, protože úroky vkladů jsou na úrovni desetiny inflace a podílové fondy v drtivé většině generují ztrátu.

V letošním roce si připomeneme založení Rady seniorů Plzeňského kraje před 10 lety. Toto výročí budeme připomínat při akcích pořádaných jednotlivými seniorskými kluby a organizacemi, které sdružuje a zastřešuje RSPK. Je připraveno široké spektrum akcí sportovního i společenského charakteru nejen v Plzni, ale i v dalších městech a menších sídlech kraje. Akce pořádané v Plzni členy RSPK (koncerty, sportovní akce)  budou mít celokrajský charakter a na slavnostním zasedání v den 10. výročí založení RSPK, tedy 15.10.2019 budou  na krajském úřadu oceněni zakládající členové a tehdy působící představitelé kraje, kteří založení RSPK také podporovali.

Závěrem mi dovolte nám všem popřát stále dobrou náladu, potřebný nadhled při životních potížích daných naším věkem a abychom dokázali využít zděděnou moudrost našich předků v průběhu celého letošního roku.

Váš předseda

 

Leoš Jochec

Vážené seniorky a vážení senioři,

dovolte mi, abych vám touto cestou popřál do počínajícího roku 2019 především pevné zdraví a také  potřebnou dávku štěstí. Rád bych také poděkoval za práci a iniciativu v minulém roce všem aktivním seniorům za práci, kterou nezištně věnují ve prospěch svých kolegů, ale i širšímu spektru spoluobčanů. Můj dík patří také představitelům Plzeňského kraje a města Plzně za vstřícnost a podporu našich aktivit.

V krátkém ohlédnutí za minulým rokem by bylo vhodné zmínit třetí vítězství našeho krajského seniorského družstva v řadě  na celostátních sportovních hrách seniorů, za organizování mnoha akcí především pro seniorky a seniory. ale také aktivní účast seniorů při jednáních s představiteli státní správy, kde prokázali široký rozhled doplněný o ochotu přemýšlet o budoucnosti. Mnohé seniory mrzí prohlubování naší potravinové nesoběstačnosti, rychlý úbytek zemědělské půdy i nedodržování zákonů a předpisů atd. Na druhé straně oceňujeme snahu o zvyšování důchodů, přestože jejich růst zaostává za růstem platů, což vede k poklesu náhradového poměru. Lidé v předdůchodovém věku se obávají o kupní sílu svých úspor, protože úroky vkladů jsou na úrovni desetiny inflace a podílové fondy v drtivé většině generují ztrátu.

V letošním roce si připomeneme založení Rady seniorů Plzeňského kraje před 10 lety. Toto výročí budeme připomínat při akcích pořádaných jednotlivými seniorskými kluby a organizacemi, které sdružuje a zastřešuje RSPK. Je připraveno široké spektrum akcí sportovního i společenského charakteru nejen v Plzni, ale i v dalších městech a menších sídlech kraje. Akce pořádané v Plzni členy RSPK (koncerty, sportovní akce)  budou mít celokrajský charakter a na slavnostním zasedání v den 10. výročí založení RSPK, tedy 15.10.2019 budou  na krajském úřadu oceněni zakládající členové a tehdy působící představitelé kraje, kteří založení RSPK také podporovali.

Závěrem mi dovolte nám všem popřát stále dobrou náladu, potřebný nadhled při životních potížích daných naším věkem a abychom dokázali využít zděděnou moudrost našich předků v průběhu celého letošního roku.

Váš předseda

Leoš Jochec