Nový rok, nové plány, nové výzvy

Nový rok je vždy spjatý s přehodnocováním starého roku a s novými výzvami, které přicházejí s výměnou starého kalendáře. Opět jsme na začátku a máme novou možnost z následujícího roku vymáčknout co nejvíce. S každým dnem, týdnem, měsícem po celý rok 2019 nás čeká jedna „Výzva“-jejíž cílem je zdravý, plnohodnotný, spokojený, kreativní a pohodový seniorský život. S tímto předsevzetím usedlo předsednictvo Krajské rady seniorů Olomouckého kraje 18. ledna 2019 na svém prvním zasedání . kde hlavním bodem programu jednání bylo schválení návrhového Plánu činnosti a aktivit KRS Olomouckého kraje. S ohledem nejen na loňský rok, kdy jsme pomyslnou laťku aktivit KRS zvedli hodně vysoko, je na čem stavět.

Virtuální Univerzita třetího věku – již třetím rokem zajišťuje KRS Olomouckého kraje  za podpory krajského vedení konzultační středisko ve spolupráci s PEF ČZU v Praze, díky tomu cca 60 posluchačů seniorů má možnost letos absolvovat další dva semestry VU3V – studijní téma „České dějiny a jejich souvislosti“. Začínáme 31. ledna od 15:00 v Kongresovém sále při KÚ v Olomouci.

IV. ročník Krajských sportovních her seniorů proběhne v květnu, již tradičně na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc pod záštitou hejtmana. Loňská účast 250 sportovců (40 soutěžních družstev s mezinárodní účastí z Polska a Slovenska) je důkazem kvality a zájmu o sportovní aktivity pro seniory.

Oslava Dne seniorů – letošní již IV.  ročník jedinečného projektu „Babička roku“, který se stal motivačním i pro jiné kraje,proběhne již tradičně 19. září na Flóře za účasti cca 1000 návštěvníků a množství hostů. Novinkou letošního ročníku bude pozvání zahraničních hostů z Polska a Slovenska, včetně nominací do soutěže seniorské krásy.

Jako každý rok i ten letošní uspořádáme sérii přednášek  a chytrých seminářů s tématikou seniorské populace (zdravotní aspekty,celostní medicína, léková interakce, duševní zdraví, bytová a nájemní politika, FIT senior, kyberšikana, sebeobrana a další. Nově máme v plánu kurzy angličtiny pro seniory.

V červnu připravujeme již III. ročník Krajské táborové školy v přírodě pro seniory, unikátní socializační retro tábor s mezinárodní účastí. Týdenní jedinečný pobyt s aktivním a naprosto exkluzivním celodenním programem, doplněný plnou penzí, v kouzelném prostředí, které se nachází na rozhraní Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.Podstatou táborové školy pro seniory je umožnit seniorům v bezpečném a řízeném prostředí se účastnit skupinových aktivit. Programem fantastický týden na čerstvém vzduchu v přírodě, soutěže, kvízy, sportovní Olympiáda, turnaje, taneční a pěvecké večery, cvičení, meditace, celotáborová hra s hledáním pokladu, karneval, táborák, kreativní dílny, celodenní tématický výlet a spoustu dalších aktivit, které mají na tělo i duši blahodárný vliv. Realizací této táborové školy v přírodě pro seniory je snaha o zvýšení kvality všedního ale i duševního života seniorů s důrazem na zamezování sociálního vyloučení právě z důvodu vysokého věku.Loňska účast 106 táborníků a velmi vysoké hodnocení účastníků nás inspirovalo uspořádat již třetí ročník.

V loňském roce se nám podařilo položit základní kameny akcím zaměřené na mezigenerační aktivity. Vznikly tak ve spolupráci s krajem dva úspěšné  projekty “Jdeme celá rodina“ – tématická procházka krásným přírodním areálem Poděbrady s programem a mezigenerační talentová  pěvecká soutěž dvojic „Zazpívej slavíčku“.

II. ročníky zařadila KRS do svého plánu také. Je zde možnost vzniku další nové tradice.

Velkým úkolem pro KRS je rozšíření  příhraniční spolupráce s Opolským vojvodstvím a s JDS Slovensko.

To je jen  krátký výčet některých aktivit KRS  pro letošní rok, plné znění  Plánu činnosti a aktivit KRS Olomouckého kraje najdete na stránkách RS ČR v sekci Olomoucký kraj.

Milena Hesová, předsedkyně KRS Olomouckého kraje