Jednání předsednictva Rady seniorů Plzeňského kraje s primátorem Plzně

Jednání předsednictva RSPK s nově zvoleným primátorem města Plzně panem Martinem Baxou inicioval předseda RSPK Leoš Jochec. Jednání, které proběhlo dne 4.1.2019,  se kromě  primátora účastnila také  náměstkyně primátora  paní Eliška Bartáková, v jejíž gesci je také oblast sociálních služeb.

Po stručné informaci předsedy RSPK o aktivitách a záměrech této zastřešující a integrující seniorské organizace zaměřené na aktivní i na méně aktivní a zdravotně znevýhodněné  seniorky a seniory. Zmínil i sportovní úspěchy seniorů Plzeňského kraje. Znovuzvolený primátor města (M.Baxa byl primátorem v předminulém volebním období) hovořil o záměrech především v oblasti sociální péče, zejména v souvislosti se stárnutím obyvatel Plzně.

Problematika sociální péče v celé šíři byla podstatnou částí diskuse – domovy pro seniory, domovy pro seniory se zvláštním režimem, domácí péče, denní i týdenní stacionáře. Město je v tomto směru  připraveno investovat. Samozřejmě byla také diskutována bezbariérovost města, městská doprava, vstup nových subjektů do infrastruktury města, rezervy v dodržování zákonů, postavení seniorů ve společnosti  či nevyhovující stav některých soukromých objektů města.

V závěru jednání byl dohodnut režim vzájemných konzultací s vedením města, tedy nejen s primátorem, ale především a častěji s přítomnou náměstkyní primátora.