I senioři mají svůj Parlament

 

Novou příležitost vyjádřit veřejně svůj názor mají od teď všichni starší lidé v České republice. Právě pro ně vznikl Senior parlament. Diskuzní a názorová on-line platforma je určená všem, kteří se zajímají o politické a společenské dění. Stačí kliknout na internetové stránky SeniorParlament.cz a dozvíte se vše podstatné.

„Členem Senior parlamentu se může stát každý občan České republiky starší 55 let. Senior parlament není anonymní fórum, každý člen je řádně registrován a jeho totožnost je ověřena. Registrace a členství jsou zdarma,“ uvedl koordinátor iniciativy Filip Jurnečka.

Základní myšlenkou Senior parlamentu je vytvořit prostor pro diskuzi a názorovou výměnu starších občanů, kteří disponují životními zkušenostmi a znalostmi, na základě kterých obohatí relevantními myšlenkami celospolečenskou diskuzi nad konkrétními tématy a problémy.

Členové Senior parlamentu vyjadřují svůj názor na aktuálně řešenou legislativu probíhající v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Dále mohou diskutovat na celospolečenská či politická témata.

Jednotlivá hlasování a diskuze probíhají na on-line platformě dle témat, která která jsou rozdělena do tzv. výborů, a které svým zaměřením korespondují s odbornými výbory v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

„Senior parlament vnímám jako místo, kde se setkávají lidé, kterým není lhostejné veřejné dění. Je to prostor pro diskuzi našich spoluobčanů, kteří mají na svět daleko rozumnější, ucelenější a „střízlivější“ pohled, než si někdy společnost dokáže uvědomit,“ řekl Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který nad projektem převzal záštitu.

Více informací a možnost bezplatné registrace najdete na www.SeniorParlament.cz.