Setkání seniorů s hejtmanem Plzeňského kraje

Tradiční setkání seniorů Plzeňského kraje s hejtmanem Josefem Bernardem proběhlo 21.11.2018 v restauraci Na spilce v areálu Plzeňského Prazdroje. Setkání se kromě hejtmana účastnili i další představitelé kraje, především náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz. Setkání seniorů kraje zahájil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, který ocenil pokračující aktivitu seniorů a předseda Rady seniorů Plzeňského kraje Leoš Jochec kladně ohodnotil podporu kraje a spolupráci s krajským úřadem.

Mezi účastníky setkání byli také členové vítězného družstva letošních Sportovních her seniorů, které proběhly v červenci v Olomouci. V plně obsazeném sále poutali pozornost seniorky a senioři z Domažlicka v tradičních krojích, kteří také předali hejtmanovi chodské koláče. V průběhu večera probíhala spousta osobních setkání a diskusí, včetně debat s představiteli kraje i mezi členy jednotlivých seniorských organizací. Na programu byla také taneční soutěž a vědomostní kvíz. Večer provázela hudba k tanci i poslechu.